home,page,page-id-3464,page-template,page-template-full_width-php,ajax_fade,page_not_loaded,,,wpb-js-composer js-comp-ver-3.6.12,vc_responsive

Bezpieczny opryskiwacz

Skuteczna i profesjonalna ochrona upraw za pomocą środków ochrony roślin dziś zakłada skupienie się na:

-Maksymalny efekt biologiczny i poziom kontroli
-Minimalne poziomy pozostałości w produktach spożywczych
-Minimalne ryzyko skażenia środowiska w wyniku wycieków i znoszenia
-Maksymalne wykorzystanie pojemności, łatwość użytkowania, bezpieczeństwo i precyzja.

Napełnianie opryskiwacza

Zmniejszenie ryzyka podczas dodawania środków ochrony roślin

Dodawaj środki ochrony roślin do opryskiwacza na polu tak, aby:
- unikać zadawania stężonych środków chemicznych w tym samym miejscu
- unikać przejazdów transportowych z pełnym zbiornikiem
 

  • Transportuj środki ochrony roślin w specjalnie do tego przygotowanych schowkach opryskiwacza, gdzie jest możliwość zbierania resztek z ewentualnych wycieków.


Napełnianie wodą
Podczas napełniania należy obserwować poziom wody w zbiorniku, aby nie dopuścić do przelania, jak również chronić źródło przed cofnięciem cieczy ze zbiornika.  Jednocześnie szczególną ostrożność należy zwrócić na wycieki, aby nie dostały się do kanalizacji lub innych cieków wodnych, chyba że napełnianie odbywa się w specjalnie przygotowanym miejscu z betonowym podłożem i drenażem odprowadzającym do zamkniętego zbiornika.
W praktyce najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest napełnianie opryskiwacza z odrębnego zamkniętego zbiornika lub napełnianie bezpośrednio z publicznego lub prywatnego wodociągu po uprzednim upewnieniu się, że przewód jest minimum 10 cm powyżej otworu wlewowego.  
Opryskiwacz nie może być pozostawiony bez opieki w czasie napełniania, aby uniknąć przelania i wycieku cieczy roboczej. 
Opryskiwacz nie powinien być napełniany w pobliżu studni lub innych cieków wodnych  (w Danii minimalny dystans wynosi 25 m rekomendowany przez   “Landbrugets Rådgivningscenter Tjekliste for håndtering af bekæmpelsesmidler på landbrugsbedrifter, 2000). 
Dla zminimalizowania oddziaływania na środowisko minimalnych wycieków, napełnianie wodą powinno być wykonywane na polu. Jeśli napełnianie jest wykonywane w gospodarstwie, bardziej preferowanym podłożem jest grunt porośnięty trawą niż żwir czy kamienie. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest napełnianie opryskiwacza w zadaszonym miejscu z drenażem cieczy do osobnego zbiornika.

Napełnianie agrochemiczne
Napełnianie środków ochrony roślin powinno odbywać się w różnych miejscach na polu. Transport skoncentrowanych substancji chemicznych między gospodarstwem i polem musi być bezpieczny i zgodny z lokalnymi przepisami. W praktyce zaleca się w transporcie korzystanie z zamkniętych pojemników, gdzie nie ma możliwości wystąpienia wycieków  (np. schowek w CM+). Każdy wyciek skoncentrowanego środka na grunt powinien zostać zebrany za pomocą łopaty do plastikowego worka. Jeśli zadawanie środków chemicznych wykonywane jest w gospodarstwie, powinno być wykonywane na betonowej powierzchni, gdzie każdy wyciek może zostać zebrany za pomocą specjalnych chłonnych granulek. Jeśli nie jest to możliwe napełniaj opryskiwacz w wyznaczonym zadarnionym miejscu. Pompa w czasie transportu z gospodarstwa na pole powinna być wyłączona, aby być pewnym że układ nie jest pod ciśnieniem.

Gdy zasobnik po środkach ochrony roślin jest pusty powinien zostać opłukany z pozostałości za pomocą dyszy płuczącej rozwadniacza lub trzy krotnie opłukany dużą ilością wody. W obu przypadkach upewnij się czy płukanie przyniosło pozytywny efekt. Woda z popłuczyn powinna zostać dodana do cieczy roboczej. Opłukane kontenery należy przechowywać bezpiecznie w zamkniętym pomieszczeniu.

 

Ochrona środowiska podczas opryskiwania

Chorągiewka umieszczona z przodu ciągnika w znaczący sposób może pomóc wskazać  operatorowi kierunek i siłę wiatru. Takie rozwiązanie pomoże w optymalnym doborze rozpylaczy pod względem wielkości kropel.  

Zawsze staraj się przewidywać problemy i być przygotowany na różne sytuacje. Np. jeśli prędkość wiatru w chwili obecnej jest akceptowalna, bądź przygotowany na zmianę siły i wymianę rozpylaczy na grubokropliste. 
 
Nigdy nie przeprowadzaj czynności konserwacyjnych na polu z cieczą roboczą w zbiorniku.

Wyciekająca ciecz robocza może okazać się nadmierną dawką, gdyż może skazić wody gruntowe lub glebę, która będzie nie do użytku przez wiele lat. 
 
Należy unikać dużych ilości zabiegów, a wykonywać, gdy jest to absolutnie konieczne. Używaj zaworów sekcyjnych ograniczając nakładanie się cieczy przy niewielkich pasach upraw. Szczególnie ważne jest używanie zaworów sekcyjnych ograniczając nakładanie cieczy na polach klinowych. TRIPLETY HARDI posiadają funkcję całkowitego wyłączenia oprysku, umożliwiającą kontrolę oprysku w każdej sekcji co 0,5 metra.

 

Płukanie opryskiwacza

Informacje z etykiety
Jeśli na etykiecie podany jest określony sposób mycia to taki powinien być wykonany. Poniżej znajduje się więcej ogólnych wytycznych dotyczących tego tematu. Zawsze pamiętaj o rękawicach ochronnych, osłonie na twarz, oraz ubraniu wodoodpornym w czasie mycia. 
  
Płukanie opryskiwacza na polu
W czasie płukania opryskiwacza należy wykorzystywać do tego dedykowany sprzęt na opryskiwaczu. 
 
W niektórych przypadkach całkowite usunięcie śladowych ilości substancji chemicznych może być wykonane tylko przez specjalistyczne firmy. 

Rozcieńczając pozostałości i wypryskując je zwróć uwagę, aby nie przekroczyć maksymalnej dawki. Czynność taką można wykonać w sposób prosty i skuteczny poprzez dziesięciokrotne rozcieńczenie wodą i wypryskanie zawartości. 
 
Dedykowany do tej czynności zbiorniki zamontowany na opryskiwaczu jest pierwszym ważnym wymogiem dla szybkiego i łatwego płukania opryskiwacza na polu.

Polowe przepłukiwanie opryskiwacza korzystając ze zbiornika do płukania
Najbardziej efektywne wykorzystanie wody w zbiorniku do płukania jest osiągnięte, jeżeli woda jest wykorzystywana od 2 do 4 części; tj. stosowanie połowy, jednej trzeciej lub jednej czwartej wody dla każdego płukania. Ważne jest, aby wszystkie zawory obsługowe podczas płukania zostały uruchomione, aby uwięziona ciecz została usunięta z całego systemu.
 
Jeśli opryskiwacz wyposażony jest w wewnętrzne urządzenie myjące np. kilka dysz myjących, to podczas każdego procesu płukania powinno zostać uaktywnione. Ważne jest, aby opryskiwacz za każdym razem przed przystąpieniem do kolejnego płukania został maksymalnie opróżniony z pozostałości. Zapewni to maksymalne rozcieńczenie pozostałości i przygotuje najlepiej jak to możliwe opryskiwacz przed kolejnym napełnieniem. Woda z popłuczyn powinna zostać wypryskana nad tą samą chronioną uprawą z zwróceniem szczególnej uwagi, aby nie przekroczyć maksymalnej dawki.

Opłukiwanie bez zbiornika na czystą wodę do płukania
Dla zminimalizowania ilości wody do płukania, która ma być użyta, a następnie usunięta, zbiornik jest opłukiwany wewnętrznie za pomocą równowartość 10% wielkości zbiornika. Czynność należy powtórzyć dwukrotnie. Wysoce pomocne w płukaniu są urządzenia wysokociśnieniowe. Po wykonaniu każdego z etapów płukania, popłuczyny mogą być wypryskane jeśli nie są szkodliwe nad obszarami  o niskiej wartości dla środowiska. Przed zastosowaniem popłuczyn nad terenem uprawnym upewnij się że wszystkie zawory operacyjne zmieniły swoją pozycję i zostały całkowicie opłukane.  Pamiętaj, że niezależnie od sposobu stosowania środków ochrony roślin, stosowane procedury muszą być zgodne z lokalnymi przepisami i regulacjami. Bezwzględnie nie należy wylewać popłuczyn do rowów, kanalizacji czy innych cieków wodnych. 
 
Tylko prawidłowy proces płukania zapewnia gotowość opryskiwacza do przejścia od jednego rodzaju upraw do drugiego. Jest to ważny proces dla uzyskania pełnej pewności bezpieczeństwa w kolejnych zabiegach agrochemicznych. Rośliny są bardzo wrażliwe na najmniejsze ślady substancji aktywnych, które mogą pozostać przyklejone do struktur opryskiwacza. Jeśli etykieta środka chemicznego zawiera jakiekolwiek wskazówki dotyczące płukania - bezwzględnie muszą być wykonane!

Inne dwa sposoby:
Opłukiwanie bez dysz płuczących: Napełnij zbiornik opryskiwacza wodą i dodaj zatwierdzony środek myjacy dla opryskiwaczy jak: amoniak, wybielacz lub inny produkt sprzedawany do mycia opryskiwaczy. Włącz pompę i pozwól krążyć cieczy po całym systemie przez co najmniej 15 minut. Użyj wszystkich zaworów operacyjnych, aby być pewnym przepłukaniu całego układu, zwiększ ciśnienie, aby zadziałał zawór bezpieczeństwa, zmniejsz ciśnienie do stanu pierwotnego.

Włącz pompę i pozwól krążyć cieczy po całym systemie przez co najmniej 15 minut. Użyj wszystkich zaworów operacyjnych, oraz filtra samoczyszczącego, aby być pewnym przepłukaniu całego układu, zwiększ ciśnienie aby zadziałał zawór bezpieczeństwa, zmniejsz ciśnienie do stanu pierwotnego. Pamiętaj, że najlepszym sposobem przepłukania linii cieczowych belki oraz rozpylaczy jest wypryskanie popłuczyn. Po całym procesie płukania pozostaw opryskiwacz na kilka godzin, zwiększy to dezaktywację śladowych ilości, jeśli takie są w opryskiwaczu. Woda z popłuczyn powinna zostać wypryskana nad tą samą chronioną uprawą z zwróceniem szczególnej uwagi, aby nie przekroczyć maksymalnej dawki.

 

Mycie zewnętrzne

Powierzchnia o niskiej wartości, dobrze jeśli jest pokryta trawą stanowi dobry filtr dla dystrybucji  popłuczyn lub wody z mycia zewnętrznego opryskiwacza lub ciągnika. Trawa utrudnia bezpośredniemu przenikaniu cieczy agrochemicznej bezpośrednio do gruntu i pomaga w biodegradacji. Miejsce przeznaczone na mycie co roku powinno być zmienione na inne.

Inne możliwości 
Inne możliwości dają urządzenia do mycia zewnętrznego, które z powodzeniem można stosować bezpośrednio na polu. Obecnie jest to najbardziej preferowane rozwiązanie, należy pamiętać o zarezerwowaniu dodatkowej ilości wody w zbiorniku na czystą wodę. 
 
W urządzeniach myjących zastosowanie węży wysokociśnieniowych umożliwia usuwanie zabrudzeń w miejscach najbardziej narażonych, takich jak belka, koła czy tylna część zbiornika. Częstotliwość użycia urządzenia myjącego zależy od takich czynników jak jakość dystrybucji cieczy przez rozpylacze, kierunek wiatru, czas pracy oraz temperatura. Obecnie przyjmuje się czynność ta powinna być przeprowadzana rutynowo na końcu każdego dnia po zakończeniu zabiegu. Jest to ważne zarówno dla bezpieczeństwa operatora jak i środowiska naturalnego.

 

 

This site uses cookies. Some of the cookies we use are essential for parts of the site to operate and have already been set. You may delete and block all cookies from this site, but parts of the site will not work.