home,page,page-id-3464,page-template,page-template-full_width-php,ajax_fade,page_not_loaded,,,wpb-js-composer js-comp-ver-3.6.12,vc_responsive

Obsługa techniczna opryskiwaczy

Konserwacja - dobrze konserwowany opryskiwacz jest opryskiwaczem niezawodnym!

Punktualność to kluczowe słowo w nowoczesnej ochronie roślin. To sprawia zapotrzebowanie na funkcjonalny i niezawodny opryskiwacz. Czy po zakończeniu sezonu opryskiwacz został przygotowany do przechowania w pośpiechu?  Jeśli tak przejrzyj dokładnie opryskiwacz po zakończeniu sezonu.

Poniżej przedstawiamy listę ważnych czynności, które należy wykonać dla utrzymania niezawodności i najdokładniejszej dystrybucji cieczy.

Belki

Dla prawidłowej pracy belki ważne jest wykonanie prawidłowej regulacji i poprawnego smarowania. Obejmuje to sprawdzenie prawidłowego dławienia oleju hydraulicznego, co może zapobiec uszkodzeniu belki w czasie jej składania i rozkładania. 

Instrukcja obsługi obejmuje listę punktów smarowania dla danego typu belki.

 

Rurki cieczowe

Sprawdź wszystkie rurki cieczowe oraz węże pod kątem prawidłowego zamocowania i uszkodzeń. Wymień uszkodzone węże i popraw mocowania w razie potrzeby.  W razie przecieków, zdemontuj połączenia wymień, nasmaruj oringi i zamontuj ponownie.

 

Mycie

Czyste opryskiwacze są: 
-Bezpieczne dla osób obsługujących i dla środowiska
-Zawsze gotowe do pracy
-Nie narażone na szkodliwe działanie pestycydów i ich rozpuszczalników

Dlatego najważniejsze jest umycie opryskiwacza bezpośrednio po zabiegu zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz. Systematyczne mycie zapewnia prawidłowe wykonanie zabiegu, zapobiega niezamierzonemu wymieszaniu pestycydów co może spowodować uszkodzenie roślin. Jeśli podczas mycia ujawnią się jakiekolwiek nieszczelności powinny zostać natychmiast usunięte.

 

Zawory operacyjne

Sprawdź na czystej wodzie funkcjonowanie zaworu regulacji ciśnienia. Jeśli wystąpi wyciek w postaci kropel z rozpylaczy, gdy zawór główny jest zamknięty oznacza to, że zawór kulowy lub gniazdo zaworu mogą być zużyte. Wymień jeśli jest taka potrzeba.

Zawory sekcyjne muszą również zamykać się całkowicie. Otwórz zawór główny podczas pracy pompy cieczowej.  Jeśli wąż powrotny z systemu wyrównania ciśnienia jest odłączony to z otworów obudowy zaworów nie powinna wydobywać się woda. Jeśli woda pojawi się należy wymienić uszczelnienia oraz stożek zaworu.  Nieszczelność zaworów objawia się w postaci nieprawdziwych danych z wykonanego zabiegu pokazywanych przez wyświetlacz komputera.

Wszystkie ruchome części zaworów operacyjnych powinny zostać nasmarowane olejem.

 

Filtry

Wiele środków chemicznych może pozostawić osady na filtrach. Zdemontuj filtr ssawny, ciśnieniowy, filtry sekcyjne oraz rozpylaczy i umyj je szczoteczką w wodzie z mydłem.
Korzystne jest również pozostawienie filtrów w wodzie z mydłem na kilka lub nawet kilkanaście godzin.
Sprawdź wkłady filtrów pod kątem uszkodzeń w razie potrzeby wymień.

 

Rozpylacze

Stan rozpylaczy ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego wykonania aplikacji. Przeprowadź wizualną kontrolę strumienia cieczy wszystkich rozpylaczy z użyciem czystej wody przy normalnym ciśnieniu roboczym. Strumień musi być o regularnym kształcie wachlarza dla rozpylaczy płaskich. Nieprawidłowości są oznaką uszkodzenia lub zużycia.  

Przeprowadź kalibrację przepływu np. metodą rozpylaczy z użyciem wyskalowanego kubka. Akceptowane odstąpienia od normy wynoszą do +10% w porównaniu do wartości tabelarycznych. Jeśli przepływ jest powyżej wartości 10% oznacza to zużycie rozpylaczy i wymianę wszystkich na nowe.

Odbezpiecz i wyjmij uchwyt na rozpylacze TRIPLET, a następnie nasmaruj powierzchnię płytki niewielką ilością oleju. Dzięki temu TRIPLET zawsze będzie gotowy do bezproblemowej zmiany pozycji.

 

 

Manometry

Manometry są precyzyjnym instrumentem pomiarowym wypełnionym gliceryną, który należy chronić przed mrozem. Obudowa manometru absorbuje wilgoć, dlatego należy pamiętać o przebiciu gumowego korka w tylnej ściance manometru, aby zapobiec jego uszkodzeniu.
Najlepszym sposobem sprawdzenia manometru jest zamontowanie nowych rozpylaczy, zgodnymi z tabelami i przeprowadzenie pomiaru przy stałym ciśnieniu np. 3 bar oraz zmierzeniu wydatku do wyskalowanego kubka. Jeśli wydatek pokrywa się z wartością tabelaryczną danego rozpylacza przy 3 barach oznacza to, że manometr pracuje prawidłowo.

 

 

Wał przegubowo-teleskopowy

Sprawdź stan osłon wałka oraz nasmaruj wszystkie punkty wskazane w instrukcji obsługi. Osłony wałka muszą być ochronione przed rotacją za pomocą łańcuchów.

Ważne jest również nasmarowanie profilu rury wałka tak, aby wał mógł sie poruszać w przód i tył bez oporów w czasie pracy.

 

 

Pompa

Sprawdź zawory pod kątem zużycia i awarii. Jeśli zauważone zostaną ślady zużycia rekomenduje się wymianę wszystkich zaworów. Przy wymianie zaworów użyj również nowych uszczelnień. 

Sprawdź membrany czy nie są popękane. Jeśli choć jedna jest pęknięta należy wymienić wszystkie, ponieważ zapewne i one ulegną uszkodzeniu w szybkim czasie.

Nasmaruj pompę. Wymaganych jest tylko kilka ruchów smarownicą.

 

Ochrona przed korozją

Wiele pestycydów jest bardzo agresywnych, odbarwiają lakier i po wyschnięciu mogą być bardzo trudne do umycia.

Zaleca się w takich przypadkach pokrycie cienka warstwą wszystkich metalowych części opryskiwacza preparatem antykorozyjnym.  Na rynku dostępnych jest wiele preparatów pozostawiających ochronną powłokę oleju. Tak przygotowany opryskiwacz może zostać poddany zimowemu przechowaniu.

 

This site uses cookies. Some of the cookies we use are essential for parts of the site to operate and have already been set. You may delete and block all cookies from this site, but parts of the site will not work.