home,page,page-id-3464,page-template,page-template-full_width-php,ajax_fade,page_not_loaded,,,wpb-js-composer js-comp-ver-3.6.12,vc_responsive

Technika opryskiwania

Dobrym źródłem informacji na temat aplikacji jest etykieta załączona do środka agrochemicznego.
Upewnij się czy dawka cieczy roboczej jest odpowiednia w stosunku do prędkości roboczej, rozpylaczy, ciśnienia roboczego itp. w przeciwnym razie ustaw ponownie prawidłowo opryskiwacz.

Kalibracja opryskiwaczy polowych

 

Kalibracja prędkości: 

1) Napełnij zbiornik do połowy wodą
2) Odmierz 100 m - zapamiętaj czas przejazdu
nozzles-calibration.gif


3) Formuła na obliczenie prędkości roboczej

wzor_na_predkosc.jpg 

 Przykład: Jeśli dystans 100 m przejedziemy w 50 s, to prędkość wyniosła 7 km/h

 Dobór rozpylaczy: 

1) Dla łatwego wyboru rozpylaczy oraz ciśnienia użyj narzędzia HARDI Nozzle Selection Tool.

lub

2) Użyj kalibratora manualnego HARDIPrzykład: Ustaw 150 l/ha do 7 km/h na dysku kalibratora, w linii  "okna" (l/ha) podany jest potrzebny przepływ 0.875 l/min.

Następnie prawidłową kombinację rozmiaru rozpylaczy i ciśnienia możemy odczytać  w dolnej części dysku: ISO 025 przy 2,3 bar (lub ISO 02 przy 3,6 bar).

Jeśli użyjemy formuły, otrzymamy wynik: (7 km/h x 150 l/ha)/1200 = 0.875 l/min 

- Rozpylacze i ciśnienie pozwalające otrzymać przepływ 0,875 l/min można również odnaleźć w Katalogu Rozpylaczy HARDI 
 nozzles-calibration-disc.gif


 
Sprawdź system cieczowy: 

 • Zamontuj wybrane rozpylacze na belce opryskowej.
 • Rozpocznij opryskiwanie i ustaw ciśnienie minimum 7 bar i sprawdź system cieczowy pod względem przecieków.
 • Sprawdź pracę mieszadła.

 Sprawdź wydatek z rozpylaczy

 • Ustaw ciśnienie. 
 • Wyreguluj zawory regulacji ciśnienia.
 • Zmierz wydatek rozpylaczy w ciągu jednej minuty. 
 • Powtórz proces mierząc wydatek co najmniej z dwóch rozpylaczy każdej sekcji. 
 • Oblicz średni wydatek z rozpylacza.
 

Chroń środowisko podczas opryskiwania

Od wielu lat zaleca się prędkość roboczą od 7 do 8 km/h i 4 do 6 km/h w gęstych uprawach gdzie wymagana jest dobra penetracja.

Coraz częściej uznaje się, że wolniej poruszająca się belka tworzy mniejsze turbulencje, znoszenie jest mniejsze, a zatem dystrybucja cieczy lepsza.
Przed wybraniem większej prędkości rozważ ważne względy:

Skutki uboczne zwiększenia prędkości: 
Jak radzić sobie ze skutkami ubocznymi:
1) Większe turbulencje / większe znoszenie
Większe krople lub  pomocniczy strumień powietrza TWIN
2) Zwiększona częstotliwość ruchów belki Często belka powinna zostać dodatkowo wyregulowana do pracy z większymi prędkościami
 

Ciśnienie robocze

Wpływ ciśnienia roboczego na skuteczność wykonania zabiegu: 

 • Ciśnienie wpływa na kąt natrysku:  wyższe ciśnienie szerszy kąt natrysku. Jeżeli ciśnienie jest zbyt niskie ( poniżej 1,5 bara dla np. rozpylaczy płaskostrumieniowych lub 3 bary dla INJET) kąt natrysku nie jest wystarczająco szeroki dla zapewnienia optymalnej dystrybucji cieczy.
 • Im wyższe ciśnienie tym mniejsze krople lepiej pokrywające roślinę. Mniejsze krople są bardziej podatne na ruch wiatru.
 • Im wyższe ciśnienie tym więcej: ◦otaczjącego powietrza jest porywanego do wspomagania penetracji roślin za pomocą większych kropel ◦turbulencji powietrza co może mieć pozytywny wpływ na umieszczenie drobnych kropel na spodnią stronę blaszki liściowej, zwłaszcza przy zastosowaniu rozpylaczy standardowych. 


Zalecane ciśnienie dla opryskiwaczy polowych z rozpylaczami standardowymi i niskoznoszeniowymi:

 • Zaleca się ciśnienie od 2 do 3 bar dla rozpylaczy płaskostrumieniowych i niskoznoszeniowych dla większości aplikacji.
 • Do 5 bar zleca się tylko dla gęstych, zwartych upraw, a konieczna jest dobra penetracja w głąb łanu, gdzie w dolnej części rozwijają się chwasty. 

  Cieśnienie zalecane dla opryskiwaczy polowych z rozpylaczami typu INJET:
 • Rozpylacze INJET wymagają minimum 3 bary ciśnienia roboczego do otrzymania pełnowartościowego wachlarza natrysku, a ciśnienie robocze może dochodzić, aż do 8 bar.
 

Wielkość kropel

Spektrum kropli
Wszystkie rozpylacze wykorzystywane w rolnictwie wytwarzają dany zakres wielkości kropli. Jest to pomocna funkcja is a useful feature as the crops to be sprayed always present a 3-dimestional target that have contrasting leaf surfaces and angles. Hence, in a crop canopy, for example, finer droplets are likely to be deposited in the top and larger droplets lower down.

Drop sizes are measured in micron. 1 micron = 1/1,000,000 metre. 

To describe the median droplet sizes produced from a specific nozzle, the term VMD is used.

VMD = Volume Median Diameter 
VMD is the mid-way drop size that is reached when the accumulated volume of smaller drops accounts for 50% of the sprayed liquid leaving the nozzle; half the volume is atomised into droplets smaller – and the other half of the volume is larger - than the VMD. 

Wind drift has in the past been regraded as being mostly caused by droplets below 150 micron in diameter. 

 

Optimize spray technique


Be prepared to optimize spraying technique “on the go” 


Rather compromise on drop size than timing.
 
In many applications - from fungicide spraying in potatoes to dicotyledonous stage, broad leaf weed herbicide treatments -timing is very critical. Here a delay may often prompt the need for a higher dose or an increased number of applications. 

The potential efficacy loss due to an increased droplet size - that offers less drift risk - will be less dramatic, as long as a good liquid distribution is maintained. Hence it is a good idea to have a set of low drift nozzles or INJET nozzles ready on the nozzle holders in case wind speed increases – and is a lot more convenient and safer than returning with a half full spray tank. Because there can be up to 10% difference in flow for new and worn nozzles both sets of nozzles should be calibrated - even if both sets are ISO nozzles.

 

This site uses cookies. Some of the cookies we use are essential for parts of the site to operate and have already been set. You may delete and block all cookies from this site, but parts of the site will not work.