ALPHA evo

Rodzaj

Samojezdne

Pojemność zbiornika

4200 / 5100 l.

Szerokość belki

24 - 44 m.

Typy belek

TWIN FORCE / DELTA FORCE / ALU

ALPHA evo

Rodzaj

Samojezdne

Pojemność zbiornika

4200 / 5100 l.

Szerokość belki

24 - 44 m.

Typy belek

TWIN FORCE / DELTA FORCE / ALU

HC 9600

Wszystkie główne funkcje natrysku są na wyciągnięcie ręki. Wielofunkcyjny joystick w połączeniu z ekranem dotykowym 12,1 ”zapewnia użytkownikowi HC 9600 najwyższy dostępny poziom wydajności.

Kontroler HC 9600 zapewnia plantatorom potężne i w pełni funkcjonalne narzędzie do precyzyjnego rolnictwa. Funkcje obejmują prowadzenie, rejestrowanie danych, raporty aplikacji, opryskiwanie sterowane GPS, automatyczne sterowanie i wiele więcej!

ISOBUS
ALPHA może być obsługiwana za pomocą wirtualnego terminalu ISOBUS i korzystać z inteligentnych funkcji, takich jak AutoWash i PrimeFlow bezpośrednio z własnego terminalu ISOBUS.

ISOBUS ISO 11783
Podstawowym celem technologii danych ISOBUS jest standaryzacja komunikacji między ciągnikami a narzędziami, przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej zgodności transferu danych między systemami mobilnymi a oprogramowaniem biurowym używanym w gospodarstwie. Podstawą jest międzynarodowa norma ISO 11783 - „Ciągniki i maszyny dla rolnictwa i leśnictwa - seryjna kontrola i sieć danych komunikacyjnych”.

alpha-evo-electronics-hc-9600.jpg

AutoSectionControl

Automatycznie otwieraj i zamykaj sekcje belki
Funkcja AutoSectionControl zarządza sekcjami podczas jazdy po rozpylonym obszarze, jak na uwrociach lub klinach lub wokół przeszkód, takich jak drzewa itp.

HC 9600 ma funkcję AutoSectionControl jako standardową funkcję i wymaga jedynie podłączenia do odbiornika GPS. Podczas rozpylania, AutoSectionControl automatycznie rejestruje rozpylany obszar. W typowej sytuacji, w której najpierw opryskiwany jest poprzeczniak, AutoSectionControl automatycznie zamknie teraz sekcje, jeśli operator przejdzie nad opryskiwanym obszarem.

alpha-evo-electronics-autosectioncontrol.jpg

FluidBox

FluidBox jest używany w połączeniu z AutoAgitation, AutoFill i AutoWash. Jest to zdalne sterowanie systemem cieczy i jest logicznie umieszczony w obszarze napełniania.

Wszystkie operacje oprysku stacjonarnego można wykonywać bez konieczności wchodzenia do kabiny ciągnika. Jest to oszczędność czasu i znacznie zmniejsza potencjalne zanieczyszczenie kabiny.

Można również wykonać inne operacje, takie jak aktywacja głównego ON / OFF; przydatna funkcja podczas sprawdzania dysz.

alpha-evo-electronics-fluidbox.jpg

Automatyczne mycie 

HC 9600 zarządza operacją, aby uzyskać maksymalny efekt czyszczenia z wody płuczącej. Maksymalnie sześć dysz płuczących zmniejsza stężenie resztkowe do bardzo niskiego poziomu, dzięki czemu po ponownym napełnieniu do następnego zadania oprysku nie ma ryzyka pozostawienia resztek chemi.

alpha-evo-electronics-autowash.jpg

Autonapełnianie

Uprość proces napełniania zbiornika dla operatora

  1. Rzeczywista zawartość zbiornika jest odczytywana na ekranie HC 9600
  2. Operator ustawia objętość napełnienia z kabiny ciągnika
  3. Operator przechodzi do obszaru roboczego, łączy wąż i uruchamia zadanie za pomocą FluidBox
  4. SmartValve zamyka się, gdy osiągnięta zostanie objętość napełnienia
alpha-evo-electronics-autofill.jpg

AutoMieszanie / Czujnik pozimou cieczy

Automatyczne mieszanie w celu zapewnienia maksymalnego mieszania zbiornika
Gdy zbiornik opróżnia się, komputer reguluje przepływ, aby zapobiec powstawaniu piany i minimalizuje pozostałości cieczy, gdy zbiornik jest pusty.
Podczas napełniania funkcja AutoAgitation zapewnia maksymalną szybkość napełniania.
Różne programy można wybrać dla optymalnego mieszania.
Ręczne sterowanie jest możliwe z FluidBox.
Automieszanie to standardowa funkcja z funkcją Autonapelniania i / lub AutoMycia.

TankGuage/Czujnik  Cieczy
TankGauge to elektroniczny czujnik zawartości zbiornika, który jest standardem, gdy ALPHA evo ma funkcję AutoAgitation.

Poziom napełnienia jest mierzony i możliwy jest automatyczny odczyt zawartości zbiornika na ekranie. Można ustawić ostrzeżenie o niskiej zawartości zbiornika.

alpha-evo-electronics-autoagitation.jpg

PrimeFlow

PrimeFlow jest systemem opartym na ciśnieniu do cyrkulacji cieczy do dysz przed rozpoczęciem oprysku. Zapobiega sedymentacji i umożliwia płukanie linii belki bez oprysku  na ziemię.

Dysze na sekcję belki można dowolnie konfigurować, aby dokładnie odpowiadały praktyce rolniczej. W razie potrzeby sekcje można przeprogramować na późniejszym etapie.

Elementy sterujące znajdują się przy dyszy, a to jest idealne do najbardziej efektywnego wykorzystania wody Zbiornika na czysta wode podczas czyszczenia opryskiwacza na polu.

alpha-evo-electronics-primeflow.jpg